ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപഭോക്താവിന് ഇന്റർനെറ്റിൽ  ആവിശ്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സൈറ്റ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും കോപ്പിറൈറ് ആക്ടുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെർച്ച് റിസൾട്സ് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൈറ്റുകളിലെ കണ്ടെന്റുകൾ ആരുടെയെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ ഹനിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ആയി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഉടനടി നടപടികൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡീ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ടന്റ്സ് ഇവിടെയും ലഭ്യം ആകില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ kumarkumarmkv@gmail.com എന്ന ഈമെയിലിൽ ബദ്ധപ്പെടുക. 
ഇത് കൂടാതെ ബ്ലോഗിൽ കവിതകൾ, Advanced subtitles search, കഥകൾ, മറ്റു ലേഖനങ്ങളും ലഭ്യമാകും. അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പരാതിയുടെങ്കിൽ kumarkumarmkv@gmail.com എന്ന ഈമെയിലിൽ ബദ്ധപ്പെടുക.